Odwiedziło nas
2278784 gości

   

PLAN PRACY ŚWIETLICY

PLAN PRACY ŚWIETLICY – 2018/2019 –
od października

 

W bieżącym roku szkolnym zajęcia świetlicowe będą odbywały się w następujący sposób:

1. Każdy dzień ma swoją nazwę, która kryje temat przewodni (ćwiczenia i zabawy tematyczne przygotowuje
nauczyciel wg ustalonego harmonogramu).

2. Na 6 i 7 godzinie lekcyjnej odbywają się zajęcia dydaktyczne (związane z tematem dnia).

3. Podczas zajęć dydaktycznych rozwijamy inteligencję wieloraką oraz kompetencje kluczowe.

4. Ósma godzina lekcyjna przeznaczona jest na odrabianie pracy domowej (nie zawsze możliwa będzie pomoc nauczyciela) oraz zabawę swobodną lub kierowaną.

5. Prace uczniów wykonane podczas zajęć świetlicowych eksponowane będą na bieżąco (Kinderbaza, korytarz) oraz w miarę możliwości Administratora - na stronie WWW szkoły.

6. Nie rezygnujemy z wyjść na dwór – jeśli aura będzie łaskawa J

GRZECZNY PONIEDZIAŁEK

Dorota Żebrowska

Karolina Łukasik

Paweł Bieńkowski

Inteligencja wieloraka:

 1. inteligencja interpersonalna (społeczna)
 2. inteligencja intrapersonalna
 3. inteligencja przyrodnicza
 4. inteligencja matematyczno-logiczna

Kompetencje kluczowe:

 

 1. kompetencje społeczne i obywatelskie
 2. umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym
 3. podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Obszary działań:

 

· komunikacja międzyludzka,

• współpraca w grupie,

• savoir- vivre w rónych sytuacjach

· poznanie kilku zasad fotografii cyfrowej.

ZACZAROWANY WTOREK

Dorota Żebrowska

Karolina Łukasik

Marzena Staśkiewicz

Inteligencja wieloraka:

 1. inteligencja językowa (inaczej lingwistyczna, werbalna),
 2. inteligencja interpersonalna (społeczna),
 3. inteligencja matematyczno-logiczna,
 4. inteligencja intrapersonalna (intuicyjna).

 

Kompetencje kluczowe:

 1. świadomość i ekspresja kulturalna,
 2. porozumiewanie się w języku ojczystym,
 3. porozumiewanie się w językach obcych

Obszary działań:

słuchanie i czytanie ze zrozumieniem,

· słuchanie i śpiewanie piosenek w j. angielskim,

· rozwiązywanie zadań i łamigłówek logicznych,

· wypowiadanie się w języku ojczystym i obcym,

· mini działania artystyczne.

KREATYWNA ŚRODA

Marzena Sikorska

Iwona Piskorek-Rakowska

Karolina Łukasik

Agnieszka Sikora

A. Zyśk

Inteligencja wieloraka:

 1. inteligencja językowa (inaczej lingwistyczna, werbalna),
 2. inteligencja wizualno-przestrzenna,
 3. inteligencja matematyczno-logiczna,

Kompetencje kluczowe:

 1. kompetencje informatyczne,
 2. kompetencje matematyczne
 3. umiejętność uczenia się
 4. inicjatywność i przedsiębiorczość.

 

Obszary działań:

· współpraca z bankiem PKO BP,

· łamigłówki matematyczno-logiczne,

· przygotowanie gazetek tematycznych

· czytanie tekstów ze zrozumieniem

· logiczne formułowanie wypowiedzi

· porozumiewanie się w języku obcym

· myślenie strategiczne

· szacunek do pieniądza i pracy

• nawyk oszczędzania

• przedsiębiorczość

MULTIKULTI CZWARTEK

M. Staśkiewicz

Konrad Szuster

Katarzyna Szuster

Inteligencja wieloraka:

 1. inteligencja interpersonalna (społeczna),
 2. inteligencja matematyczno-logiczna,
 3. inteligencja wizualno-przestrzenna
 4. inteligencja muzyczna
 5. inteligencja językowa.

Kompetencje kluczowe:

 1. porozumiewanie się w języku obcym
 2. kompetencje społeczne i obywatelskie
 3. umiejętność uczenia się
 4. świadomość i ekspresja kulturalna

 

Obszary działań:

• zasady gry zespołowej (piłka nożna)

· taniec synchroniczny

· zabawy rytmiczne

• porozumiewanie się w języku obcym

· poznanie kilku sylwetek sławnych/słynnych ludzi

· uwrażliwianie na innych, inne kultury, inne zdania, burzenie stereotypów itp.

BEZTROSKI PIĄTEK


Karolina Borczon,

Inteligencja wieloraka:

1. inteligencja interpersonalna (społeczna),

2. inteligencja intrapersonalna

3. inteligencja lingwistyczna

Kompetencje kluczowe:

 1. kompetencje społeczne i obywatelskie
 2. porozumiewanie się w języku obcym

Obszary działań:

• rozpoznawanie emocji

· oglądanie bajek bez dubbingu.

Bardzo prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag (pozytywnych i negatywnych) na bieżąco do wychowawców klasowych lub wychowawców świetlicy.

Katarzyna Łucja Mierzejewska

Iwona Piskorek-Rakowska

Marzena Staśkiewicz

Dorota Żebrowska

Katarzyna Szuster

Paweł Bieńkowski

Agnieszka Sikora

Karolina Łukasik

Konrad Szuster

Aneta Zyśk

 

6 Grudnia 2022
Imieniny obchodzą:
Dionizja, Emilian,
Jarema

Wakacje!!!

©Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce 2007 | Na górę