Odwiedziło nas
2278738 gości

   

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza 2007

Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce
Wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Zobacz: wynik części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego >>

WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU 2007

Wynik ucznia

Liczba

Procent

na skali staninowej

w punktach

uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole

1. najniższy

0 - 10

0

0

2. bardzo niski

11 - 13

0

0

3. niski

14 - 16

1

9

4. niżej średni

17 - 20

0

0

5. średni

21 - 26

0

0

6. wyżej średni

27 - 33

0

0

7. wysoki

34 - 40

3

27

8. bardzo wysoki

41 - 45

6

55

9. najwyższy

46 - 50

1

9

 

11

 

 

2007

Szkoła

Kraj

Wynik w punktach

Średni wynik za test

40,4

25,3

Najniższy wynik

15

0

Mediana

43

23

Najwyższy wynik

47

50

Image

WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH W CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007

Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)

Szkoła

Kraj

Wynik w procentach

1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

85,4

42,7

2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji

81,0

68,7

3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

81,2

52,3

4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

70,4

35,4

Image

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU

tanin

Przedział punktowy

2002

2004

2005

2006

2007

9. najwyższy

38,5 - 46,9

35,6 - 46,0

34,4 - 45,9

33,8 - 46,9

35,0 - 48,0

8. bardzo wysoki

35,0 - 38,4

30,4 - 35,5

29,1 - 34,3

28,5 - 33,7

30,1 - 34,9

7. wysoki

31,7 - 34,9

27,1 - 30,3

26,4 - 29,0

25,9 - 28,4

27,3 - 30,0

6. wyżej średni

28,9 - 31,6

24,8 - 27,0

24,5 - 26,3

24,0 - 25,8

25,4 - 27,2

5. średni

26,5 - 28,8

22,8 - 24,7

22,9 - 24,4

22,3 - 23,9

23,9 - 25,3

4. niżej średni

24,6 - 26,4

21,1 - 22,7

21,3 - 22,8

20,8 - 22,2

22,2 - 23,8

3. niski

22,9 - 24,5

19,3 - 21,0

19,4 - 21,2

19,0 - 20,7

20,3 - 22,1

2. bardzo niski

20,6 - 22,8

15,1 - 19,2

14,6 - 19,3

13,7 - 18,9

15,2 - 20,2

1. najniższy

10,1 - 20,5

7,3 - 15,0

5,0 - 14,5

0,0 - 13,6

9,3 - 15,1

Image

Image

 

 

6 Grudnia 2022
Imieniny obchodzą:
Dionizja, Emilian,
Jarema

Wakacje!!!

©Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce 2007 | Na górę