Odwiedziło nas
2373825 gości

   

O nas

Misja szkoły: „Mądrość to dążenie do pełni.”

Ks. Jan Twardowski

 

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce rozpoczęła swoje funkcjonowanie dnia 1 września 1990 r. Powstała z inicjatywy społecznej rodziców zaangażowanych w poprawę systemu edukacji. Zgodnie z decyzją Kuratora Oświaty szkoła otrzymała na czas nieokreślony uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to stosowanie programów nauczania oraz zasad oceniania i klasyfikowania uczniów zgodnych ze szkołami publicznymi. W swojej pracy szkoła korzysta z innowacyjnych programów dydaktyczno-wychowawczych oraz bogatego dorobku szkół STO w dziedzinie programowej i edukacyjnej.

• Szkoła realizuje program zajęć obowiązkowych i fakultatywnych.

• W szkole prowadzona jest nauka dwóch języków obcych: niemieckiego i angielskiego w rozszerzonym zakresie według stopnia zaawansowania. Dodatkowo prowadzone są zajęcia języka rosyjskiego.

• Corocznie organizowane są „zielone szkoły” w atrakcyjnych regionach kraju. Do tradycji należą wyjazdy na wycieczki turystyczne, koncerty, przedstawienia teatralne, musicale.

• Szkoła aktywnie uczestniczy w integracji europejskiej poprzez współpracę w projektach międzynarodowych i krajowych.

• W ramach projektów międzynarodowych odbywają się wymiany uczniów i nauczycieli.

• Szkoła posiada bogatą ofertę kół zainteresowań.

• Rok szkolny dzieli się na 2 semestry i 4 okresy zaliczeniowe, co motywuje uczniów do nauki.

• Szkoła ma niezwykłą atmosferę, daje poczucie bezpieczeństwa, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju.

 

1 Kwietnia 2023
Imieniny obchodzą:
Chryzant, Grażyna, Hugo

Wakacje!!!

©Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce 2007 | Na górę