Odwiedziło nas
2373846 gości

   

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW 2023

INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I RODZICÓW

 
Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
 
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022/2023
 
W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym
1. język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz.9:00
 
CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH
 
PRZEDMIOTÓW
 
Czas trwania (min.) arkusz standardowy przedłużenie czasu, o mowa w pkt. 17. Komunikatu CKE
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135
 
• EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST EGZAMINEM OBOWIĄZKOWYM, CO OZNACZA, ŻE KAŻDY UCZEŃ MUSI DO NIEGO PRZYSTĄPIĆ, ABY UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ. NIE JEST OKREŚLONY MINIMALNY WYNIK, JAKI UCZEŃ POWINIEN UZYSKAĆ, DLATEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NIE MOŻNA NIE ZDAĆ.
• ZASTĘPUJE EGZAMIN WSTĘPNY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH
PRZEDMIOTÓW JAKO KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI, JEŻELI LICZBA KANDYDATÓW JEST WIĘKSZA NIŻ LICZBA WOLNYCH MIEJSC W DANEJ SZKOLE.
 
• EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W DWÓCH TERMINACH: GŁÓWNYM - W MAJU I DODATKOWYM - W CZERWCU
• DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM PRZYSTĘPUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE PRZYSTĄPIŁ DO EGZAMINU W TERMINIE GŁÓWNYM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH.
• EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W FORMIE PISEMNEJ.
• ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z TRZECH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH, TJ.: JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
• ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z JEDNEGO Z NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH: ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO. UCZEŃ MOŻE WYBRAĆ TYLKO TEN JĘZYK, KTÓREGO UCZY SIĘ W SZKOLE W RAMACH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.
• EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY PRZEZ TRZY KOLEJNE DNI:
A. PIERWSZEGO DNIA - EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO, KTÓRY TRWA 120 MINUT
B. DRUGIEGO DNIA - EGZAMIN Z MATEMATYKI, KTÓRY TRWA 100 MINUT
C. TRZECIEGO DNIA - EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 90 MINUT
CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MOŻE BYĆ WYDŁUŻONY W PRZYPADKU UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU.
• PODCZAS EGZAMINU Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU KAŻDY ZDAJĄCY SIEDZI PRZY OSOBNYM STOLIKU. NA STOLIKU MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ARKUSZE EGZAMINACYJNE, MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE WSKAZANE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE ORAZ - W PRZYPADKU UCZNIÓW CHORYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - LEKI I INNE POMOCE KONIECZNE ZE WZGLĘDU NA CHOROBĘ LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.
• DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE MOŻNA WNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, NP. TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY MP3, SMARTWATCHY, ANI KORZYSTAĆ Z NICH W TEJ SALI.
• W CZASIE EGZAMINU ZDAJĄCY MOGĄ OPUSZCZAĆ SALĘ EGZAMINACYJNĄ W UZASADNIONEJ SYTUACJI, PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO I PO ZAPEWNIENIU WARUNKÓW WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIĘ Z INNYMI OSOBAMI, POZA OSOBAMI UDZIELAJĄCYMI POMOCY MEDYCZNEJ.
• CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO NIE MOGĄ UDZIELAĆ ZDAJĄCYM WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. NIE MOGĄ RÓWNIEŻ W ŻADEN SPOSÓB KOMENTOWAĆ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.
 
• SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZNAJDUJE SIĘ W „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY” NA STRONIE INTERNETOWEJ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.
• SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OKREŚLA KAŻDORAZOWO INFORMACJA ZAWARTA NA STRONIE TYTUŁOWEJ ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO.
• Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są również:
• przykładowe arkusze egzaminacyjne,
• arkusze egzaminu próbnego,
• zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
• arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2022
 
Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty - 3 lipca 2023 r.
Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty do 6 lipca 2023 r.
Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu
 
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Image

 
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2022-2023

LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2022/23

 
CZESNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Image

Konsultacje dotyczące podwyżki czesnego odbędą się w dniach 28 czerwca 2022 (wtorek) i 29 czerwca 2022 (środa) w godzinach 17:oo - 18:oo.

Do Państwa dyspozycji będą:
- p. Jakub Łopusiński - Prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce
- p. Lidia Joanna Gontarz - Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks.. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

 
ZMIANY W PLANIE LEKCJI - OD 21.02.2022

 UWAGA!

Od poniedziałku - 21.02.2022 - następują małe zmiany w planie lekcji kl. VII-VIII (do pobrania w zakładce PLAN, gdyby plan nie pobierał się, proszę zmienić przeglądarkę :)).

 
MAŁA ZMIANA PLANU OD 17 STYCZNIA

 UWAGA!

Od 17 stycznia nastąpiła mała zmiana planu w kl 4 i 7b.

 
ZMIANA CZESNEGO OD 1 STYCZNIA

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. ulega zmianie rachunek bankowy, na który należy wpłacać czesne i wpisowe.


Nr konta: 88 1600 1462 1809 3994 4000 0001
 
DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH

Dziś obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Gier Planszowych. Z tej okazji matematyka upływała nam na emocjonujących rozgrywkach. Lubicie planszówki? Które najbardziej?

Image

Image

Image

 

 
OBIADY - OD PAŹDZIERNIKA

Image

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»1 Kwietnia 2023
Imieniny obchodzą:
Chryzant, Grażyna, Hugo

Wakacje!!!

©Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce 2007 | Na górę