Odwiedziło nas
2424282 gości

   

Absolwentów wspomnienia
ABSOLWENTÓW WSPOMNIENIA
W związku ze zbliżającym się jubileuszem 25-lecia istnienia szkoły oraz planowanym I zjazdem absolwentów publikujemy garść wspomnień naszych uczniów. Nawet tak młoda szkoła jak nasza (22 lata) dochowała się absolwentów. Zapraszamy kolejnych absolwentów do wysyłania swoich przemyśleń na stronę szkoły (zdjęcia mile widziane).
Image
Uczniowie Gimnazjum po naszej szkole podstawowej i pozostali uczniowie na tle klasy.
Image
Jakie szkoły średnie wybierali nasi absolwenci w latach 2010 – 2014:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Bema w Ostrołęce – 8 uczniów
- II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce - 46 uczniów
- III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce – 5 uczniów
- Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce – 1 uczeń
- ZSZ Nr 1 w Ostrołęce – 1 uczeń
- ZSZ Nr 2 w Ostrołęce – 1 uczeń
- Prywatne Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie – 1 uczeń
- Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży – 1 uczeń
- XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie – 1 uczeń
Image
NASZ ABSOLWENT:
a) Jest świadomy swej przynależności szkolnej, lokalnej, narodowej. Rozumie związek swojego życia z szerszą rzeczywistością społeczną. Zna swoje prawa i obowiązki. Rozumie pojęcia: tożsamość narodowa, społeczna, kulturowa, demokracja, państwo. Rozpoznaje i nazywa wartości kulturowe. Uczestniczy w pracach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
b) Potrafi budować właściwe relacje z otoczeniem, uczestniczy w pracy zespołowej, potrafi współdziałać i współzawodniczyć. Zna i respektuje zasady etycznego postępowania.
c) Jest kreatywny i samodzielny –potrafi stawiać sobie cele i dążyć do ich osiągnięcia. Rozumie konieczność poszukiwania nowych sposobów uczenia się i rozwijania własnych zainteresowań. Podejmuje próby rozwiązywania problemów. Potrafi poszukiwać informacji, krytycznie i selektywnie korzysta z różnych form medialnych.
d) Jest odpowiedzialny – potrafi przewidywać skutki swojego postępowania i brać odpowiedzialność za swoje wybory, naukę, własny rozwój. W działaniach zbiorowych poczuwa się do współodpowiedzialności.
e) Jest otwarty – umie słuchać innych, potrafi polemizować, uzasadnić własne stanowisko. Zna przynajmniej jeden język obcy, dostosowuje treści i formę wypowiedzi do odbiorcy.
f) Rozumie i szanuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu. Potrafi godnie zachować się w Miejscach Pamięci Narodowej, kultu religijnego. Zna historię własnego regionu i jego kulturowe dziedzictwo. Umie zaprezentować walory swojej szkoły, miasta, regionu.
g) Cechuje Go prawość i kultura osobista - rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje. Troszczy się o młodszych i słabszych. Buduje kodeks wartości w oparciu o powszechnie uznane w naszej kulturze normy etyczne takie jak: uczciwość, poszanowanie godności cudzej i własnej, obowiązkowość, prawdomówność, pomoc potrzebującym. Takt i szacunek dla innych wyraża przez właściwą postawę, język, strój.
h) Jest asertywny - posiada umiejętność wyrażania własnych przekonań, ma odwagę bronić własnych praw i być sobą niezależnie od oczekiwań innych, dostrzega i szanuje te same prawa innych osób. Ma poczucie własnej wartości.
i) Cechuje Go tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wyznawców różnych religii.
j) Dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Planuje swoją pracę i wypoczynek. Jest odporny na negatywny wpływ zjawisk patologicznych.
k) Cechuje Go życiowa zaradność. Potrafi zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. Umie zachować się rozsądnie w nowej sytuacji, potrafi przewidzieć i wyjaśnić skutki podjętej decyzji.
Pomóc rodzicom w wychowaniu takiego CZŁOWIEKA to nasz nadrzędny cel.
- Czy udaje nam się to? Przeczytajcie, co piszą nasi absolwenci w zakładce ABSOLWENCI J
- Tych, którzy jeszcze się u nas nie zameldowali, prosimy o kontakt pod adresem
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
- informacje o „ponadgimnazjalnych” losach swoich pociech prosimy również RODZICÓW J
- Wszystkich Absolwentów ciepło pozdrawiamy i zachęcamy do jak najczęstszych odwiedzin.
- Dziękujemy wszystkim tym, którzy o nas nie zapominają!
- Wielokrotnie pokazaliście, że podczas realizacji różnych przedsięwzięć możemy liczyć na
Waszą pomoc.
- Dzwońcie, piszcie, mailujcie, odwiedzajcie nas!
Czytaj całość
 


29 Maja 2023
Imieniny obchodzą:
Bogusława, Maksymilian,
Maria Magdalena

Wakacje!!!

©Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce 2007 | Na górę