Odwiedziło nas
2424313 gości

   

Nasz patron
PROCEDURA NADANIA IMIENIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W OSTROŁĘCE
1. Poszukiwanie patrona – historia podjętych działań
a) Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 19 listopada 2008r. został zgłoszony wniosek, by wystąpić o nadanie imienia Zespołowi Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce.
b) Wniosek poparli rodzice, uczniowie i Rada Pedagogiczna.
c) Ustalono listę kandydatów na patrona szkół:
- Maria Curie-Skłodowska,
- Maria Konopnicka,
- Powstańcy Warszawy,
- Mikołaj Kopernik,
- Janusz Korczak
- ks. Jan Twardowski,
- Matka Teresa z Kalkuty,
- Józef Piłsudski,
- Jan Kochanowski,
- Stanisław Lem
- Tadeusz Kościuszko
d) W marcu 2009 r. pani Aneta Zyśk przygotowała krótkie noty biograficzne oraz gazetkę ścienną dotyczącą kandydatów na patrona.
e) Na apelu szkolnym uczniowie kl. III gimnazjum przybliżyli postacie kandydatów pozostałym uczniom.
f) W marcu 2009 r. pani Lidia Gontarz opracowała ankietę dotyczącą wyboru patrona, która została przeprowadzona wśród uczniów, rodziców i nauczycieli:
- rodzice wypełnili ankiety podczas zebrań klasowych (31 marca 2009 r.),
- uczniowie i nauczyciele w ostatnim tygodniu marca.
g) Komisja w składzie: p. H. Kalicińska, p. J. Kijowski oraz p. D. Żebrowska
– podsumowała ankiety i wyłoniła kandydata z największą ilością głosów
- księdza Jana Twardowskiego.
2. Kolejność działań zmierzających do realizacji procedury
a) Wnioskowanie o nadanie szkole imienia ks. Jana Twardowskiego przez
Radę Pedagogiczną.
b) Przekazania przez dyrektora wniosku o nadanie szkole imienia do organu
prowadzącego szkołę.
c) Powiadomienie Kuratorium Oświaty o działaniach związanych z nadaniem szkole imienia.
d) Przygotowanie uchwały w sprawie nadania szkole imienia.
e) Zorganizowanie uroczystości nadania szkole imienia.
L.p.
Zadania
Odpowiedzialny
Data
I. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE
1.
Ujęcie zadania w Rocznym Planie Pracy Szkoły
dyrektor, RP
wrzesień
2.
Przyjęcie zadania uchwałą Rady Pedagogicznej
dyrektor, RP
wrzesień
3.
Rozmowy na zajęciach wychowawców z uczniami na temat znaczenia:
wyboru patrona nadania szkole imienia
wychowawcy luty-marzec 2011
4.
Spotkanie z ogółem rodziców na temat:
nadania szkole imienia organizacji uroczystości
pozyskiwania sponsorów.
dyrektor
maj 2011
5.
Wieczornica. Montaż słowno- muzyczny
K. Kurowska-Mierzejewska,
H. Kalicińska,
J. Górska,
ks. M. Sienicki
maj 2011
II CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z NADANIEM SZKOLE IMIENIA
1.
Powołanie zespołu zadaniowego.
dyrektor szkoły
wrzesień
2.
Opracowanie harmonogramu czynności związanych z nadaniem szkole imienia.
komisja zadaniowa:
p. L. Gontarz,
p. A. Zyśk,
p. D. Żebrowska, p. I. Piskorek,
p. H. Kalicińska
wrzesień
3.
Prezentacja postaci ks. Jana Twardowskiego na posiedzeniu Zarządu Samodzielnego Koła nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
dyrektor szkoły
listopad
4.
Zorganizowanie konkursu na projekt sztandaru
i logo szkoły .
zespół zadaniowy
marzec 2011
5.
Ogłoszenie wyników konkursu.
zespół zadaniowy
kwiecień 2011
6.
Przygotowanie projektu sztandaru i logo szkoły
p. D. Żebrowska
wrzesień 2011
7.
Przygotowanie zaproszeń i pamiątkowego folderu.
p. L. Lemańska-Markiewicz,
p. L. Prusik,
p. A. Krak
październik, listopad 2011
8.
Zamówienie wykonania sztandaru.
dyrektor szkoły
październik 2011
9.
Zbieranie funduszy na sztandar.
dyrektor szkoły, prezes zarządu
praca ciągła
10.
Popularyzowanie szczegółów z życia patrona na gazetkach szkolnych
p. E. Biedrzycka,
p. M. Staśkiewicz
praca ciągła
11.
Lekcje dotyczące życia i twórczości patrona na lekcjach religii.
Niepechowy dzień z x. Janem Twardowskim.
wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
ksiądz, katechetka
październik2011
13.04.2012
12.
Nawiązanie współpracy ze szkołami imienia ks. Jana Twardowskiego
zespół zadaniowy
praca ciągła
13.
Organizacja konkursu plastycznego „Ks. Jan od biedronki”
nauczyciele kształcenia zintegrowanego
kwiecień 2012r.
III CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UROCZYSTOŚCI
1.
Przygotowanie scenariusza uroczystości
komisja zadaniowa:
p. L. Gontarz,
p. A. Zyśk,
p. D. Żebrowska,
p. I. Piskorek,
p. H. Kalicińska
marzec 2012 r.
2.
Przygotowanie listy gości.
dyrekcja szkoły
kwiecień 2012 r.
3.
Dekoracja korytarzy
nauczyciele kształcenia zintegrowanego
kwiecień 2012 r.
4.
Przygotowanie wystawy prac konkursowych o patronie
nauczyciele kształcenia zintegrowanego
kwiecień/maj 2012r.
5.
Przygotowanie pamiątek dla gości
dyrektor,
maj/czerwiec 2012 r.
6.
Uroczystość nadania imienia:
- nabożeństwo w kościele,
- część artystyczna,
- przygotowanie dekoracji miejsca uroczystości,
- nagłośnienie
dyrektor
nauczyciele
j. polskiego, wychowania fizycznego, katecheci, opiekun koła teatralnego, muzyk, nauczyciel plastyki , konserwator,uczniowie,
październik 2012 r.
7.
Przygotowanie poczęstunku dla gości
opiekun SU, Zarząd Samodzielnego Koła nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, nauczyciele języków obcych, sponsorzy
czerwiec- październik 2012 r.
8.
Przygotowanie pocztu sztandarowego uczniów
nauczyciel wychowania fizycznego
wrzesień 2012 r.
IV. PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA ZS STO
W OSTROŁĘCE
Część IPoświęcenie sztandaru
1.
Uroczyste przejście młodzieży, nauczycieli, zaproszonych gości, pocztów sztandarowych do kościoła
dyrektor, wychowawcy
październik 2012 r.
2.
W czasie mszy uroczyste poświęcenie sztandaru
ksiądz
3.
Powrót do szkoły delegacji przybyłych szkół, pocztów sztandarowych, gości wpisy do kroniki szkolnej.
dyrekcja, nauczyciel historii
Część II – Przekazanie sztandaru uczniom, nadanie szkole imienia
1.
Powitanie gości na II części o godz. 17.00, delegacje klas,
Osoby prowadzące- uczniowie
2.
Raport o gotowości szkoły do uroczystości nadania imienia.
osoby prowadzące- uczniowie
3.
Odśpiewanie hymnu narodowego
4.
Wprowadzenie pocztu sztandarowego.
poczet sztandarowy
5.
Uroczyste powitanie gości
dyrektor
6.
Przekazanie sztandaru uczniom przez Zarząd SKT nr 116 STO
poczty sztandarowe
7.
Odczytanie uchwały przez prezesa Zarządu SKT nr 116 STO dotyczącej nadania imienia szkole, przekazanie dokumentu dyrektorowi szkoły
prezes
5
Wbicie pamiątkowych gwoździ przez sponsorów sztandaru
przedstawiciele sponsorów
6.
Wyprowadzenie sztandaru
osoby prowadzące
7.
Życzenia składane przez gości
8.
Spektakl teatralny przygotowany przez uczniów
uczniowie z koła teatralnego
9.
Zakończenie uroczystości.
Podziękowanie gościom za uświetnienie uroczystości.
Zaproszenie do zwiedzania wystawy prac plastycznych.
Zaproszenie do dokonania wpisów do kroniki szkolnej.
Zaproszenie na poczęstunek.
dyrektor
Opracował zespół:
p. Lidia Gontarz
p. Henryka Kalicińska
p. Iwona Piskorek
p. Dorota Żebrowska
p. Aneta Zyśk
Ostrołęka, 16.11.2010r
 


29 Maja 2023
Imieniny obchodzą:
Bogusława, Maksymilian,
Maria Magdalena

Wakacje!!!

©Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce 2007 | Na górę