Odwiedziło nas
1619845 gości

   

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA

Zarząd SKT Nr 116 STO w Ostrołęce działając na podstawie art. 50 p.3 Statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła, które odbędzie się dnia 3 lutego 2011 r. o godz. 17:00, w Ostrołęce , przy ul. Koszarowej 3. Drugi termin 3 lutego 2011 r. o godz. 17.30.

Nadzwyczajne Walne Zebranie będzie obradowało zgodnie z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2009/2010.

Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009/2010.

Kierunki działania koła na nowy rok działalności.

Dyskusja. Sprawy różne.

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

Zebranie ma charakter otwarty.

Wszystkich chętnych Rodziców serdecznie zapraszamy.

 

10 Lipca 2020
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Amelia,
Aniela

Wakacje!!!

©Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce 2007 | Na górę