Odwiedziło nas
1423505 gości

   

ŚWIĘTO NARODOWE

Szanowni Rodzice!

12 Listopada 2018 roku

jest ustanowionym dniem wolnym od pracy
- Dz. U. z dnia 7 listopada 2018 r. poz. 2117.

Święto Narodowe z okazji

Setnej Rocznicy

Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 
ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA RODZICÓW

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

odbędzie się według następującego harmonogramu:

14 listopada 2018 r. (środa)

Klasa I – godz. 16:3o

Klasa II – godz. 16:3o

Klasa III – godz. 17:3o

15 listopada 2018 (czwartek)

Klasa IV a – godz. 16:3o

Klasa IV b – godz. 16:3o

Klasa V a – godz. 16:3o

Klasa V b – godz. 16:3o

Klasa VI – godz. 17:3o

Klasa VII – godz. 17:3o

Klasa VIII – godz. 17:3o

 

Klasa III gimnazjum – godz. 16:3o

 
WARSZTATY

 O G Ł O S Z E N I E

 

Zajęcia z „Wirtualnej rzeczywistości” odbędą się w poniedziałek 5 listopada 2018 według następującego harmonogramu:

Tematyka zajęć: KOSMOS

1 lekcja – klasa I

                  klasa II

2 lekcja – klasa III

3 lekcja – klasa IV a
                 klasa IV b

Tematyka zajęć: WULKANY

4 lekcja  – klasa VI

5 lekcja – klasa V a

                  klasa V b

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM - CODZIENNY PATRIOTYZM

Regulamin konkursu fotograficznego pt. "Codzienny patriotyzm”

 
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:
 
1.Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Codzienny patriotyzm” jest Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. Księdza Jana Twardowskiego w Wojciechowicach.
2.Prace konkursowe prosi się o dostarczenie do pani Anety Zyśk, bądź wysłanie na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . W momencie dostarczenia pracy uczestnik zgadza się na warunki regulaminu.
3.Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.10.i trwa do 8.11.2018r.
4.Konkurs odbywać się będzie na terenie Powiatu Ostrołęckiego.
 
 
CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest celebracja 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.
 
 
PRACE KONKURSOWE I UCZESTNICY:
 
1. Konkurs organizowany jest dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej STO z klas od 1 szkoły podstawowej do 3 gimnazjum.
2.Zadaniem konkursowym jest przesłanie wykonanych przez Uczestnika zdjęć wykonanych na terenie powiatu Ostrołęckiego.
3.Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm.
4.Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie pracy konkursowej) oświadcza, iż:
- Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych (zdjęć, opisów, tytułów), które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości.
- wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyraziły zgodę na ich publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem;
- udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką
b. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
c. Publikacja na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych
5.Każdy Uczestnik powinien przesłać 3 fotografie o podobnych elementach kompozycji, zrobionych w jednej lokacji, zdjęcia powinny się jednak nieco różnić, dozwolone jest nadesłanie 3 części 1 zdjęcia.
6.Zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
7.Udział w Konkursie jest bezpłatny.
8.Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
 
 
OCENA ZDJĘĆ
 
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2.Wyłonione zostaną 2 najlepsze prace.
3.Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej organizatora: www.zssto.ostroleka.pl
4.Decyzje Jury są ostateczne.
5.Dla zwycięzców zostaną przyznane niewielkie nagrody ufundowane przez organizatora.
6. Wszystkie niejasności rozstrzygane są przez Jury.
 
 
 
 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie fotograficznym pt. "Codzienny Patriotyzm"
 
 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...........................( imię i nazwisko) w Konkursie fotograficznym pt. ,,Codzienny Patriotyzm” .
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.).
3. Ponadto wyrażam zgodę na nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej:
-Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką
-Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
-Publikacja na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych
 
 
Miejscowość i data............................................................................
 
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika …...................................................................
 
 
 
 
 
 
 
DZIEŃ WOLNY !!!
     Szanowni Rodzice !!!
 
 
     W związku z brakiem chętnych uczniów na zajęcia
 
     opiekuńczo – wychowawcze
      2 listopada 2018 r. - zajęcia zostały odwołane.
     
Jednocześnie Dyrektor szkoły uprzejmie informuje,
     że w tym dniu szkoła będzie nieczynna.

 

 
NAUCZYCIEL NA MEDAL

 

 

Tygodnik Ostrołęcki zorganizował konkurs „Nauczyciel na medal”. Rodzice i uczniowie zgłosili do niego następujących nauczycieli z naszej szkoły. Można wciąż głosować. 

1. Dorota Żebrowska

https://to.com.pl/p/kandydat/dorota-zebrowska,272339/

Żeby zagłosować, wyślij SMS TSA.15 na numer 72355

2. Aneta Zyśk

https://to.com.pl/p/kandydat/aneta-zysk,272495/

Żeby zagłosować, wyślij SMS TSB.13 na numer 72355

3. Wojciech Załuska

https://to.com.pl/p/kandydat/wojciech-zaluska,272715/

Żeby zagłosować, wyślij SMS TSB.123 na numer 72355

4. Agnieszka Krak

https://to.com.pl/p/kandydat/agnieszka-krak,272479/

Żeby zagłosować, wyślij SMS TSB.5 na numer 72355

5. Marta Antoszewska - Bakuła

https://to.com.pl/p/kandydat/marta-antoszewska-bakula,277861/

Żeby zagłosować, wyślij SMS TSB.154 na numer 72355

KOSZT SMSa – 2,46 z VAT

 

 
BASEN

Image

 
UWAGA !!!

W piątek 02.11. 2018 r. w Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im.ks.Jana Twardowskiego w Ostrołęce
nie będzie zajęć dydaktycznych. Uczniów chętnych do wzięcia udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych prosimy zgłosić w sekretariacie do dnia 19.10.2018 r.

 

 

 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ WARSZTATÓW NAUKOWYCH

8.11.2018 - 14:40 – 15:25

15.11.2018 - 14:40 – 15:25

22.11.2018 - 14:40 – 15:25

29.11.2018 - 14:40 – 15:25

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»25 Maja 2019
Imieniny obchodzą:
Epifan, Grzegorz,
Imisława
Do końca roku szkolnego zostało 26 dni.
©Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce 2007 | Na górę